03 август 2012

Ebay - Stamps clear outРеших да разчистя малко от печатите си и освободя място за нови. Ето линк към ибей листингите, в случай че проявите интерес. Ако има въпроси - питайте! ♥♥♥

I am having a stamps clear out to make room for new materials. Here is a link to my ebay listings if you are interested. Any questions please ask! Thank you! ♥♥♥

Няма коментари:

Публикуване на коментар